Olje- / fettutskiller

  • Fordeler rehabilitering:
    Betydelig kortere nedetid, tanken kan ofte tas i bruk samme dag. Mindre inngrep i motsetning til riving og graving. Krever mindre planlegging og logistikk. Kort anleggstid gir reduserte utgifter. Et miljøbesparende og bærekraftig valg!

Har du lekkasje i fettutskiller?

Vi rehabiliterer og fornyer eksisterende anlegg på en effektiv, økonomisk og miljøbesparende måte.

Utfordring:

  • Å skifte ut en fettutskiller krever ofte mye forarbeid, planlegging og kan være svært kostbart.
  • En fettutskiller er ofte plassert som det laveste punktet i grunnen, mens selve bygget står plassert over.
  • Ved å skifte ut en slik utskiller, må man ofte grave og gjerne rive deler av bebyggelse for å få tilkomst.
  • Det innebærer lang anleggstid og stor kostnad, og ikke minst et betydelig avtrykk for miljøet!

Ved å rehabilitere det man allerede har sparer man miljøet, anleggstid og kostnader. Dette er god økonomi og et miljøbevisst valg.