Kumrehab

  • Fordeler ved NoDig kumrehab:
    • Vesentlig kostnadsbesparelse. • Kortere anleggstid fører til mindre ulemper for trafikk, naboer og publikum.

Kumrehab NoDig

Da ikke to kummer er like eller skadeårsak er lik, foretas først en visuell vurdering.
Kummen rengjøres, skjøter og sprekker tettes. Til slutt blir overflaten sprøytet med en fiberarmert betong tilsatt additiver. Denne tetter også mikrorevner og porer i eksisterende kum. Resultatet blir en forsterket kum som forlenger levetiden og gir god økonomi for oppdragsgiver.

Dagens utfordringer:

  • Innlekk av vann i spillvannssystemet.
  • Utlekk av kloakk.
  • Korrosjon og forvitring i betongen.
  • Sårbar kapasitet ved ekstremvær.
  • Merkostnader pumpestasjoner og renseanlegg.

Klikk her for brosjyre

Klikk her for video