Kulvert / stikkrenne / horisontale rør

  • Fordeler rehabilitering:
    Det er tidsbesparende, kostnadseffektivt og miljøvennlig sammenlignet med tradisjonell graving.

Vi coater kulverter og reparerer istedenfor å grave.

Dagens utfordring:

  • Tette og dårlige stikkrenner er ofte en årsak til at overvann ikke ledes der det skal.
  • Rustne rørvegger og gamle stikkrenner kan i verste fall resultere i ujevhenter i veibanen og medføre til kollaps.

Vi fornyer eksiterende kulverter og stikkrenner uten å grave.