Justering av kumrammer

  • Egenskaper og fordeler:
    Reduserer skader på toppring og kummer, samt slitasje på lokk og ramme.

DBT-Metoden

DBT er en patentert metode som sikrer, gjennom bruk av skumgummiring og hurtigherdende acrylbetong, at kummen "flyter" med asfalten både opp og ned ifbm bevegelser som f.eks frost og telehiv.

Skumgummiringen sikrer at det ikke er kontakt mellom kumrammen og den øverste betongringen. Acrylbetongen er meget sterk og hurtigherdende.

Arbeidet tar ca. 1 time før trafikken kan settes på.