3D-Scanner

  • Fordeler:
    • Et unikt verktøy for å tilstandsvurdere og klassifisere kummer på en rask, trygg og detaljert måte. • Scanneren har hele 5 kamera som gir en 100% dekning av kummen. • Man slipper selv å entre kummen.

Skal du renovere kum og usikker på tilstand og omfang?

3D-Scanning er et unikt verktøy som brukes for å avdekke feil og mangler. Ta kontakt og vi lager tilstandsvurdering og klassifisering før renovering.

Bruksområde:

  • Skal en renovere kum, må man entre kummen først og gjøre forarbeid.
  • Med 3D-Scanneren vil det aldri være et problem å tilstandsvurdere kummen.
  • I sårbare områder skaper dette ofte ekstra og unødvendige utfordringer. I enkelte tilfeller lar det seg rett og slett ikke gjøre.
  • Scanningen utføres raskt, og rapporten kan utarbeides i bilen eller på kontoret.